Śrubena Unia S.A. - Członkiem PIKS-u

Śrubena Unia S.A. jest członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Więcej na temat pod adresem strony PIKS-u