Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników


Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka organizowany jest konkurs plastyczny dla dzieci  pracowników w wieku do 12 lat o temacie "O! Śrubka!". 

Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, pobudzenie kreatywnego myślenia oraz  umożliwienie zaprezentowania dzieciom swoich talentów plastycznych.

Zadaniem uczestników konkursu jest zinterpretowanie dowolną techniką plastyczną tematu „O! Śrubka!”.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką (wyklejanka, rysunek, malunek, itp.), w formacie  A3.

Przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej w Dziale Pracowniczym w terminie do 21.05.2021r. oraz wypełnienie oświadczenia rodzica/opiekuna uczestnika o wyrażeniu zgody na udział w konkursie.

Prosimy rodziców o zachęcenie dzieci do wzięcia udziału w konkursie. Ostatni raz konkurs plastyczny dla dzieci organizowany był w 2012 roku z okazji jubileuszu firmy. Ówcześni zwycięzcy są już dzisiaj dorosłymi, albo prawie dorosłymi ludźmi, ale z rozrzewnieniem wspominają swoje konkursowe prace. Teraz czas na ich młodszych kolegów lub rodzeństwo. Nagrodzone prace zaprezentujemy w gazetce wraz z ogłoszeniem wyników.

 

Pobierz - Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci.

Pobierz - Załącznik nr 1 do regulaminu.