ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DANYCH SPÓŁKI

Informujemy, że w dniu 15.03.2019 właściwy sąd rejestrowy zarejestrował przekształcenie spółki Śrubena Unia Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W związku z powyższym zmianie uległo oznaczenie spółki Śrubena Unia S.A. na Śrubena Unia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz numer Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS na 0000777044.

Zmiana nazwy nie jest związana ze zmianą podmiotową.

Zmianie nie uległy pozostałe dane Spółki, w szczególności numery NIP i REGON, siedziba spółki, numery rachunków bankowych.