Piec typu ACLE 950/1000

Na hali Obróbki Cieplnej została uruchomiona w pełni zautomatyzowana, nowa linia do ulepszania cieplnego typu ACLE 950/1000.

Linia ta spełnia wymagania normy CQI9 przy produkcji wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego. Składa się z ładowarki, myjki do odfosforanowania, pieca i wanny do hartowania, myjki przed odpuszczaniem, pieca do odpuszczania z układem dwóch wanien chłodzących. Nowa linia technologiczna firmy SECO/WARWICK typu ACLE jest zasilana atmosferą endotermiczną z generatora, wyposażonego w układ automatycznej regulacji w zależności od zapotrzebowania w zakresie 25-100% jego wydajności. Zdolność produkcyjna linii wynosi 1000 kg/h, a zakres obejmuje wyroby od M12 do M36 i długości do 250 mm. Dzięki tej inwestycji zwiększyła się wydajność całego Oddziału Obróbki Cieplnej oraz powstała możliwość świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Dzięki temu również został znacznie skrócony czas oczekiwania na realizację zamówień klientów. big piec acl1000 1big piec acl1000 2