Rzetelna Firma 2017


Śrubena Unia S.A. otrzymała Certyfikat Rzetelności 2017.  Kodeks etyczny programu Rzetelna Firma stanowi, że nadrzędnym celem jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu. Intencją programu jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki.
Więcej na stronie Rzetelna Firma 2017