Złoty Płatnik 2015


Firma ŚRUBENA UNIA S.A. została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscy-pliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z nastę-pujących kryteriów:
  •  PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) powyżej 80 punktów,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.
Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Firma ŚRUBENA UNIA S.A. uzyskała średnie PMI na poziomie 96 w roku 2015. Certyfikat dla firmy Śrubena Unia
Więcej informacji na temat Plebiscytu Złoty Płatnik można znaleźć na stronie Złoty Płatnik Dziękujemy.