Przyznanie tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011.


Kapituła Programu "JAKOŚĆ ROKU" przyznała firmie ŚRUBENA UNIA S.A. tytuł "JAKOŚĆ ROKU 2011" za komplety śrub HV i HR. Kapituła Programu "JAKOŚĆ ROKU" przyznała firmie ŚRUBENA UNIA S.A. tytuł
"JAKOŚĆ ROKU 2011" w kategorii PRODUKT za Komplety śrub HV i HR do konstrukcji sprężanych. Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy Naszej działalności w odniesieniu do dbałości o zapewnienie najwyższej jakości produktów.