"JAKOŚĆ ROKU 2010"


W imieniu Kapituły Programu "JAKOŚĆ ROKU" podjęto decyzję o przyznaniu firmie ŚRUBENA UNIA S.A. z Żywca tytułu "JAKOŚĆ ROKU 2010" Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy Naszej działalności w odniesieniu do następujących kryteriów :
- skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;
- pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;
- klarowność stosowanych procedur zapewniajšcych firmie sprawne funkcjonowanie;
- wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
- dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów/usług;
- efektywność zarządzania organizacją;
- nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.