Solidny Przedsiębiorca 2007


W dniu 20 września 2007 roku Śrubena Unia S.A., została laureatem III edycji konkursu pt. "Solidny Przedsiębiorca 2007". Nagrodę przyznaną przez Media Project Sp. z o.o., odebrał osobiście Prezes Zarządu Spółki - Pan Mieczysław Harężlak, podczas uroczystej gali w Ustroniu.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium brane są pod uwagę zarówno relacje wewnątrzzakładowe, jak i zewnętrzne z klientami, kooperantami, instytucjami państwowymi, a także aspekty ekonomiczne i ekologiczne.