Polityka

jakości i Środowiska

ŚRUBENA UNIA S.A będąca od ponad 180 lat producentem elementów złącznych, stawia sobie za cel, bycie organizacją elastyczną, sprawnie działającą, ukierunkowaną na klienta oraz dbającą o stan środowiska naturalnego na wszystkich etapach swojej działalności.

Zarząd firmy deklaruje:

 • odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • zmniejszanie niekorzystnych wpływów na środowisko w szczególności w zakresie emisji do powietrza, wytwarzania odpadów, zrzutów do wody, zanieczyszczenia gruntu.
 • spełnienie wymagań prawnych w tym dotyczących aspektów środowiskowych, wymagań normatywnych klienta oraz utrzymywanie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem i ich ciągłe doskonalenie.

Nasze cele zamierzamy realizować poprzez:

 • spełnienie potrzeb klientów, ich najlepszą obsługę poprzez dostosowanie się do życzeń klientów w każdym aspekcie współpracy,
 • doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną załogę, która stale podwyższa kwalifikacje,
 • doskonalenie jakości i technologii pod kątem spełniania oczekiwań klienta oraz ograniczania negatywnych wpływów na środowisko,
 • monitorowanie zużycia zasobów oraz wielkości emisji do środowiska,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i ciągłe doskonalenie,
 • zaangażowanie całego personelu na rzecz jakości i ochrony środowiska,
 • samokontrolę wszystkich operacji procesów realizacji wyrobów,
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem,

Środkiem do realizacji ustalonej Polityki Jakości i Środowiska są Systemy Zarządzania Jakością i
Środowiskiem oparte na EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949 : 2009 i EN ISO 14001:2004.
Uznając znaczenie systemowego podejścia do zarządzenia jakością deklaruję osobiste zaangażowanie i wsparcie w zakresie stworzenia warunków zapewniających skuteczność niniejszej Polityki Jakości i Środowiska oraz przekazywanie pełnej informacji o naszej działalności proekologicznej wszystkim stronom zainteresowanym.

Niniejsza polityka została przekazana wszystkim działającym dla i w imieniu ŚRUBENA UNIA S.A. oraz całej załodze przedsiębiorstwa, a za jej realizację w imieniu wszystkich pracowników przyjmuję pełną odpowiedzialność.

Wydanie II
Żywiec, dnia 1.10.2012

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Andrzej Herma